wool

Angora Baby Hats Angora Baby Hats
Pattern $7.50 / Kit $30
Baby Basketweave Rug Baby Basketweave Rug
$7.50–$120
Basketweave Tea Cosy Basketweave Tea Cosy
Pattern $10 / Kit $25–$35
Flower Garden Tea Cosy Flower Garden Tea Cosy
Pattern $10 / Kit $25–$30
Harlequin Tea Cosy Harlequin Tea Cosy
Pattern $10 / Kit $35
Lacey Baby Rug Lacey Baby Rug
Pattern $7.50 / Kit $110
Van Dyke Tea Cosy Van Dyke Tea Cosy
Pattern $10 / Kit $35